living in love and harmony

Welkom op de website van gemeente Alpha & Omega.

Wij willen u graag regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, zodat u ons in uw gebed kunt gedenken en ons financieel kunt steunen. U kunt voor meer informatie u ook aanmelden voor de Nieuwsbrief. Wij moedigen u aan om de website regelmatig te raadplegen. Mocht u iets niet duidelijk zijn of hebt u vragen, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Alpha & Omega gelooft in de onveranderde God die levens verandert. ´Gij geheel anders, Gij hebt Christus leren kennen´ (Efeziërs 4:20).

‘Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 5:17).

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
(Johannes 3:16)